Voorkomen

Als we kijken naar de Eurocontrol aanbevelingen dan zijn er een aantal aandachtsgebieden waar
 verbeteringen nodig zijn om het aantal Airspace infringements terug te dringen

De vaardigheden van piloten is er een van maar de andere elementen zijn zeker niet minder belangrijk

Hoe kan ik voorkomen gecontroleerd luchtruim binnen te vliegen

Eurocontrol action plan met aanbevelingen ter verbetering

 


Wat mogen we van een FIS controller verwachten voor service
Conform ICAO DOC 444 moet de volgende service geleverd worden:


Flight Information service:
A service provided for the purpose of giving advice and information useful for the safe and efficient conduct of flights (ICAO). Flight information services include providing information on:
i. Pertinent SIGMETs (significant meteorological information) and AIRMETs (airmenís meteorological information).
ii. Pre-eruption and current volcanic activity, including volcanic and ash clouds.
iii. Changes in the navigational aids serviceability.
iv. Changes in the condition of aerodromes and their facilities.
v. Other information likely to affect safety.
vi. Current and forecast weather at the aerodrome of departure, destination, and alternate destinations.
vii. Collision hazards to aircraft operating in airspace classes C, D, E, F, and G.
viii. For flights over water areas, radio call signs, position, true track, speed, etc. of surface vessels in the area (to the extent possible and when requested by a pilot).

Als U bij het FIS werkt en u een infringement dreigt te maken dan moet de FIS controller u waarschuwen op grond van artikel 5
 omdat de safety van uw vlucht in het gedrang komt, en hij daarover informatie moet verstrekken.
Waarom dat in Nederland massaal niet gebeurd kunnen we slechts raden !!

Als dat dus niet gebeurd dan is er alle reden om aangifte te doen tegen die FIS controller
O ja, ook voor dit soort fouten door verkeersleiders of FIS controllers is geen sanctie gedefinieerd door het OM in de boete tabel  !!!!!