Rol overheid        

In de aanpak ter voorkoming van airspace infringements speelt onze overheid een nogal dubieuze rol
 die zeker niet past in het algehele luchtvaartbeleid en onrecht doet aan het principe van Just Culture
Na een totale ommezwaai in aanpak vanaf 2010 is sindsdien de nadruk gelegd op strafrechtelijk vervolgen
Ambitie niveaus in te realiseren verbeteringen worden bij lange na niet gerealiseerd en steeds opnieuw worden vliegers met beschuldigende vingertjes aangewezen als de grote veroorzaker

Dat daarbij volledig voorbij gegaan is aan het Europees plan ter preventie van Airspace Infringements moge duidelijk zijn.

Dat plan was gericht op de volgende aandachtsgebieden:

Onze overheid kiest ervoor om alleen de Piloot als schuldig te verklaren en heeft het Eurocontrol actieplan maar zeer ten dele uitgevoerd.
Waarom neem je als overheid deel aan een internationale samenwerking als je er toch niets mee doet,
of vind je de reisjes naar de exotische vergaderbestemmingen zo leuk.

 

De overheden en semi-overheden die met betrekking tot dit onderwerp acteren kunnen we onderverdelen in:

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
ABL Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen
OM Openbaar Ministerie
KLU Koninklijke Luchtmacht
OVV Onderzoeksraad Voor Veiligheid
en dan natuurlijk nog het zelfstandig bestuursorgaan: LVNL, luchtverkeersleiding Nederland
 

Keer op keer blijken deze overheden alleen hun eigen prioriteiten te stellen en daarbij vaak totaal langs elkaar heen te werken.

Ook schuwen onze onze overheden er niet voor om onwaarheden of nog vaker halve, verdraaide waarheden te verkondigen in hun officiŽle documenten zoals jaarverslagen en meerjarenplannen.

De meest extreme onjuistheid is wel te vinden in uitspraken van onze Officier Van Justitie Frances Schlingemann, Landelijk Officier Luchtvaartzaken, die tijdens een rechtszaak verkondigde dat het gepubliceerde OM beleid voor vervolging in de Burgerluchtvaart niet van toepassing is op de GA vliegers. Het feit dat de rechter dat niet verwierp en daar tegenin ging roept ook de nodige vraagtekens op over de rechtsspraak en onze rechtsstaat.

Een overzicht en opsomming van de acties en prestaties van onze falende overheid:

ILT ABL OM LVNL KLU OVV

Laten we beginnen met de bijdrage van LVNL: deze heeft de zaak gemeld aan ILT zoals ze ook behoren te doen. Wat ze echter niet moeten doen is de melding aanleveren compleet met Radar data en gegevens betreffende RT contact enz.
Verder levert LVNL de radardata aan met een hoogte indicatie tot op 1 Ft nauwkeurig, wat natuurlijk absoluut belachelijk is. Een hoogtemeter heeft een foutmarge van 200 Ft en de meeste GA transponders vliegen met een encoder die 100 Ft stappen heeft. Verder geeft LVNL geen vermelding of het een verified mode-C betreft of niet.
Alle gegevens zoals aangeleverd door LVNL zijn in mijn optiek een rechtstreekse aangifte en vraag tot vervolging. Volgens de wet moet LVNL alleen melding doen van het voorval zonder verder alle informatie aan te leveren. Het is een zaak van het OM samen met de luchtvaartpolitie om dan het bewijs te leveren. LVNL geeft het bewijs maar is als geprivatiseerde overheid niet de instantie om bewijs te leveren.

Dan volgt ILT die de melding moet onderzoeken of het een voorval is die verwijtbaar is. Deze werkwijze is gepubliceerd op de website van het OM dat er alleen vervolgd wordt als er sprake is van grove nalatigheid of opzet. Ook is dit met de belangenverenigingen afgesproken in een zogenaamd convenant tussen ILT en de belangenverenigingen.
Als ILT vermoed dat er sprake is van verwijtbaarheid dan geeft ILT de melding door aan de luchtvaartpolitie voor vervolging. In het laatste voorval is echter door ILT nooit contact opgenomen met de vlieger en is er dus zeker geen beoordeling gedaan door ILT of er sprake is van verwijtbaarheid van de vlieger.

De luchtvaartpolitie doet gewoon zijn ding, namelijk gemelde strafbare feiten vervolgen, een proces verbaal opmaken en vervolging inzetten. Dit zou dan een volledig onderzoek moeten zijn inclusief de bewijsvoering voor verwijtbaarheid en inclusief de door de luchtvaartpolitie geleverde radardata met erbij toepassing van de correcte foutmarges voor hoogte en positie. Dat is echter niet gebeurd.

Nergens in het proces verbaal is aandacht gegeven voor het bewijs dat er zou moeten zijn dat de vlieger nalatigheid verweten wordt door te bewijzen dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet. Dus de vlieger zou volgens het OM beleid voor de Burgerluchtvaart niet vervolgd mogen worden.

Dan de rol van de officier van justitie: die wil scoren en een vervolging bereiken. Vreemde uitspraak van de officier van justitie in deze zaak was dat General; Aviation geen burgerluchtvaart is en dat het OM beleid dus niet van toepassing zou zijn ??

De rechter moet dan op basis van alles komen tot een oordeel, in dit geval heeft de rechter nog nooit gehoord van verified mode-C en unverified mode-C en gaat alleen af op de radarplot die tot op 1Ft nauwkeurig aangeeft op welke hoogte de vlieger heeft gevlogen. Van foutmarge enz is geen inzicht.
De rechter komt dan tot een veroordeling op basis van de radardata zonder rekening te houden met de foutmarges. Wel vreemd is dan dat er een politiek afgewogen boete gegeven wordt van de helft van het eerder gevraagde schikkingsbedrag. Waarom zou de rechter bij overtuigend bewijs een lagere boete opleggen dan een schikking. Volgens mij is het een politieke inschatting van de rechter om de boete duidelijk lager te maken om daarmee te voorkomen dat er een hoger beroep ingesteld wordt. Gebruikelijk is dat een zaak die voor de rechter komt waarbij er overtuigend bewijs is om de boete 20% hoger te maken dan het schikkingsbedrag. In mijn beleven was er dan ook geen sprake van een objectieve en correcte rechtsspraak. Temeer omdat ondergetekende met de verdachte vlieger had afgesproken dat ik de verdediging zou doen. De vlieger werd echter voor aanvang van de zaak gevraagd waarom hij een deskundige mee had gebracht en hem meegedeeld dat de deskundige mogelijk niet gehoord zou worden. Dit is in mijn beleven duidelijk het manipuleren van de zaak op een ongeoorloofde wijze. Daarover is ook een formele klacht bij de rechtbank ingediend.

Last but not least hebben we ook nog onze belangenverenigingen KNVVL en AOPA die zouden moeten opkomen voor de belangen van de vliegers maar dit niet doen om hun relatie met ILT en de overheid niet op het spel te zetten.
De belangenverenigingen kennen het begrip just culture en het OM beleid dat vervolging alleen bij verwijtbaarheid zal plaatsvinden. Tot nu toe heb ik helemaal niets gemerkt van acties door de belangenverenigingen om tegen de huidige afwijking van beleid en werkelijkheid bezwaar te maken.
Ook de belangenverenigingen zijn dus medeverantwoordelijk voor het om zeep helpen van (40 jaar) just culture.

Tot slot als we de jaarverslagen van ILT lezen dan zien we daarin een trotse opmerking staan dat er geen vliegers vervolgd zijn. Dat is dus absoluut onzin en een bewust foute weergave van de werkelijkheid. Verantwoordelijk voor het jaarverslag is de directeur generaal van het ILT en wat mij betreft reden voor vertrek.