Nieuws, feiten over 2010

Uit AOPA E-nieuws

Infringements

Op de dag dat de vorige E-Nieuwsbrief uit kwam, bereikten de vliegers weer de landelijke media met

koppen zoals Politie verjaagt klein vliegtuig. Het behoeft geen verdere toelichting dat dit soort nieuws

onze GA-sector geen goed doet. Het betrof een motorvliegtuig, dat ongecontroleerd de CTR van

Schiphol invloog en door een politie-heli werd onderschept. Een airliner moest uitwijken naar een

andere baan en er ontstond geen gevaarlijke situatie dankzij alert optreden van de politie en LVNL.

AOPA is in voortdurend overleg met de overheid om voldoende ruimte te houden voor de GA. Dit soort

ernstige infringements tasten onze positie in de onderhandelingen aan, want na zo een incident wil de overheid de

bufferzones rondom Schiphol weer groter maken. Dus vliegers let erop, bereid je vlucht goed voor en

voer hem ook zodanig uit, zet de transponder mode S aan en luister de Amsterdam info of Dutch Mil

Information-frequentie uit. Kom je in een (navigatie) probleem, aarzel dan niet om op te roepen, dat is

Vliegerschap waarmee we de luchtvaart veilig houden.

 

 

Infringements

Onze IVW laat ons weten dat de schendingen van het luchtruim nog steeds

voorkomen. Het worden er niet meer, maar ook niet overtuigend minder.

Volgend jaar hopen we meer details te kunnen geven met ook een lijstje van

hotspots. Het blijft zaak om je vlucht goed te plannen en je ook bij het uitwijken

op de vaste en tijdelijk beperkte gebieden te letten.

Een voorbeeld van een Airprox deze zomer:

On August 6, A KLM Boeing 777 was being vectored for the ILS

approach to runway 18R at Schiphol. The aircraft was flying level at

2000ft when the flight crew observed a general aviation at close range

and at a slightly lower altitude. Almost immediately a TCAS resolution

advisory was activated. The crew adhered to the warning and climbed

250ft.The remainder of the approach was uneventful. The incident is

under investigation by the Dutch Safety Board.

Kan je je voorstellen dat dit soort alerts de collegas in de grote luchtvaart niet

blij maken. Vaak gaat het goed na een kleine correctie maar dat is niet de

veiligheid die we in de Luchtvaart als standaard accepteren.

 

Naschrift van de webmaster

Op de website van het OVV is te zien dat het incident inderdaad onderzocht wordt.
Via deze link is de status van dit onderzoek te volgen

Gelet op de onderzoeksrapporten welke de laatste jaren door de OVV mbt de luchtvaart gemaakt worden
is te verwachten dat ook naar aanleiding van dit onderzoek er geen aanbevelingen
 gedaan zullen worden en er dus ook geen verbeteringen zullen optreden.

 

Zorg dat u niet de vlieger bent die van het beeldscherm afspat

Infringements waarschuwing

IVW meldde ons, dat het aantal geregistreerde luchtruimschendingen van de TMA SPL in het afgelopen jaar aanzienlijk is

teruggelopen. Dit lijkt goed nieuws maar we moeten ons wel realiseren, dat zonder transponder de waarneming niet

volledig is. Let op dat dit aantal zo laag mogelijk moet blijven om de geloofwaardigheid van de GA-sector te behouden. Als

wij in staat blijken om de infringements te voorkomen, hebben we in de toekomst recht van spreken om de overbodige

buffers rondom Schiphol kleiner te maken.

De grootste zorg voor infringements ligt bij de Beek TMA. Deze is al een paar jaar klasse D dus transponder en RT

verplichting. De ligging tussen Belgie en Duitsland met andere luchtruimklassen en verboden gebieden maakt deze

omgeving complex en leidt tot veel schendingen. Wees hier dus alert.

IVW voert al een aantal jaren het volgende handhavingsbeleid. Indien een infringement wordt geconstateerd, krijgt de

vliegtuig eigenaar een brief van de IVW of LVNL met het verzoek aan de PIC om contact op te nemen en uit te leggen

waardoor de infringement zou zijn ontstaan. Vaak is dit: uitwijken voor een bui, thermiek, onnauwkeurige navigatie, niet

goed ingestelde hoogtemeter of andere onoplettendheid. Wees hierin eerlijk naar jezelf en de IVW en neem maatregelen

om dit in de toekomst te vermijden. IVW noteert de oorzaak van het incident en daarmee is dit afgehandeld. Er wordt geen

boete opgelegd, tenzij er een grove nalatigheid wordt vastgesteld of de fout herhaaldelijk optreedt. Kortom, de methode

die we in de luchtvaart zo waarderen, leren van fouten en daarmee in de toekomst voorkomen. We krijgen hierdoor

betrouwbare informatie en gerichte verbeterplannen.

 

Infringements (schendingen van het luchtruim)

Veiligheid komt regelmatig terug in deze E-Nieuwsbrief, soms op basis van incident

rapportages waar iedereen wat van opsteekt, nu een structureel onderwerp van aandacht.

De angst voor botsingen in de lucht is groot, hoewel het risico klein is kunnen de gevolgen

fataal zijn. Daarom zijn er delen van het luchtruim, waar veel verkeer is, als gecontroleerd

gebied aangewezen zodat de Luchtverkeersleiding het verkeer in goede banen kan leiden en

daarmee de veiligheid in de luchtvaart op het hoge niveau houden.

Aan veiligheid moet je blijven werken want anders glijdt het af. Bovendien is elk ongeluk er

een te veel. Infringements is een van de speerpunten waar, door de overheid en Eurocontrol,

actief beleid op gevoerd wordt. Dit punt van luchtruim-schendingen stond centraal in de

discussie die op 1 april 2009 ontstond toen het VFR gebied onder de Schiphol TMA werd

afgesloten. Het kostte een week overleg tussen het Ministerie en de GA sector partijen om

het luchtruim weer ten dele open te krijgen. Een van de beloftes die AOPA deed was aandacht

te geven aan infringement. Je hebt dit in de nieuwsbrieven regelmatig gezien.

Tijdens een recent overleg met het Ministerie hebben wij gevraagd wat de trend van de

geconstateerde schendingen is. Helaas kon nog geen exact getal worden gegeven, omdat de

incidenten-registratie nog een keer met kennis van zaken nagelopen moet worden. We

kregen wel duidelijk door, dat er geen verontrustende stijging van geregistreerde

infringements is waargenomen na 10 juni, de dag waarop het weer verplicht werd om de

transponder te voeren onder de Schiphol TMA. Met een slag om de arm kunnen wij voorlopig

vaststellen dat de GA-sector nu zij weer op de radarschermen zichtbaar is geen slechte beurt

maakt. Nu gaan we aan verbeteringen werken want veiligheid raakt ons allemaal.

De komende maanden zullen wij wat voorbeelden blijven geven van infringements en

mogelijke gevolgen.

Voorbeeld infringement. Het voorbeeld voor vandaag, vliegend en meeluisterend op Dutch

Mil Info een paar weken geleden:

Dutch Mil Info, PH-XYZ position Medemblik, request to leave your frequency for

Amsterdam information.

PYZ decent immediately to 1500 feet or below and report position to Amsterdam

Information.

Was hier sprake van een infringement? Waarschijnlijk wel gezien de positie en de directe

reactie.

Was hier sprake van een gevaarlijke situatie? Ja, potentieel gevaarlijk maar niet acuut, want

anders had Dutch Mil op eigen initiatief ingegrepen. Dutch Mil geeft Flight Information

Service, as far as practical.

Wat betekent dat ‘as far as practical’? Men waarschuwt het verkeer voor mogelijk gevaar

voor zover de werkbelasting dat toelaat. De aandacht van de verkeersleider werd

waarschijnlijk door andere, op dat moment belangrijkere zaken in beslag genomen. Kortom de

vlieger blijft verantwoordelijk.

Is dit als een infringement geregistreerd? Bij ons onbekend, waarschijnlijk niet omdat de

corrigerende actie adequaat werd uitgevoerd en er geen verstoringen waren van het overige

verkeer.

Leerpunt, met goede vluchtvoorbereiding en goede navigatie voorkom je infringements, het

gevaar van een vergissing ligt altijd op de loer, wanneer gevolgd door andere kleine fouten bij

de piloot of een andere piloot of de luchtverkeersleider, kan dit tot een calamiteit leiden.

Meestal gaat het goed en merk je daar niets van.