homepage
sitemap links english inloggen colofon
 
homepage
homepage
homepage Agenda
Agenda
 
 
Lid worden van de KNVvL
 
 
 

KNVvL maakt zich zorgen over rol ILenT betreffende vliegveiligheid

Publicatiedatum: 27-april-2012 11:49

De luchtvaart is voor veel sectoren een voorbeeld voor het hoe om te gaan met veiligheid. De zogenaamde ‘Just Culture’ waarbij het belangrijkste kenmerk de openheid over (mogelijke) problemen of incidenten is, is de basis voor deze veiligheid. Deze openheid zorgt voor een enorm zelfregulerend en corrigerend effect.

De KNVvL maakt zich dan ook ernstig zorgen over de toekomst van deze cultuur en daarmee de veiligheid door de activiteiten en de houding van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) afdeling Luchtvaart.
Waar we verwachten van de overheid dat deze samen met de sector werkt aan het continu verbeteren van de veiligheid, is nu een koers ingezet waarbij handhaving door straf- of bestuursrechtelijke maatregelen de boventoon voeren.
De werkafspraken die onlangs gemaakt zijn door ILenT met de Luchtvaartpolitie om meldingen van overtredingen met elkaar uit te wisselen met als doel om handhavend te kunnen optreden worden door de luchtvaartsector met grote vraagtekens bekeken. Ondanks dat het onderwerp meerdere malen op de agenda van het overleg heeft gestaan, is er nog steeds geen enkele gestructureerde terugkoppeling naar de sector van incidenten of uitkomsten van inspecties. Juist met deze terugkoppeling kan de sector door middel van opleiding, het beschikbaar stellen van informatie, voorlichting en eventueel tuchtrechtelijk optreden actief werken aan het verder verbeteren van de veiligheid.

Afgelopen weekend zijn er opnieuw door ILenT inspecties gehouden op luchthavens van Teuge, Midden-Zeeland, Lelystad en Eelde. Nog op zondagavond verscheen een tendentieus artikel in de pers. Een artikel waarvan door ILenT is aangegeven dat zij zich volledig scharen achter de inhoud. Ondanks afspraken die hierover gemaakt waren met ILenT om hier vooraf communicatie over te hebben met de KNVvL is er voor gekozen om dit niet te doen en een beeld van onveiligheid te schetsen via de media. De KNVvL heeft dan ook direct het rapport opgevraagd waarvan klaarblijkelijk de conclusie zondagavond al bekend was. Tot op heden is er zelfs geen response op dit verzoek gekomen.

De website van ILenT vermeldt dat: De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de naleving van de wetten en regels en handhaaft deze. Dit gebeurt onder meer aan de hand van inspecties, vergunningverlening en kennisoverdracht.
De richting die gekozen is om meer strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om te handhaven is een onjuiste en gevaarlijke richting. Het doel, het verder verbeteren van de veiligheid, word hierdoor niet bereikt en zelfs geschaad.
Het overdragen van kennis en mogelijkheden zoeken bij vergunningverlening zonder extra, onnodige, administratieve regelgeving zou een hogere prioriteit moeten krijgen. Deze zaken zouden daadwerkelijk een positieve bijdrage aan de veiligheid leveren.

Naast het regulier overleg met de ILenT zal er een apart gesprek plaatsvinden waarbij we de zorgen van de sector over de huidige ontwikkelingen zullen bespreken. Houd de website van de KNVvL in de gaten voor verder ontwikkelingen op dit gebied.

 
 
Gemotoriseerd Vliegen
 
Aanmelden voor de KNVvL nieuwsbrief
 
De webshop van de KNVvL
 
Paragliding.nl
Justairborne
Nationale Ballonvaart Bon
Deze site is gebouwd met SiteEngine van Refresh Media