www.airspace-infringement.nl

 
EUROCONTROL

Beschrijving:
Een Airspace infringement is het door een vliegtuig binnenvliegen van een gecontroleerd stuk luchtruim zonder dat er vooraf een  klaring daarvoor is verkregen, of als er niet voldaan wordt aan de voorwaarden die bij de klaring gegeven zijn.

Voorbeelden van gecontroleerd luchtruim zijn:
    -gecontroleerd luchtruim van klasse A - D,
    -gedeelten van ATS-routes [binnen klasse A - D luchtruim],
    -een Danger Area,
    -Special Rules Zone,
    -Restricted Area
    -Prohibited Area.

VFR-vluchten behoeven geen klaring te hebben voor het vliegen in klasse E luchtruim.
Er hebben zich diverse ernstige incidenten voorgedaan tussen VFR en IFR-vluchten grotendeels als gevolg van beperkingen in het "see en avoid" principe. Dit soort incidenten wordt ook aangepakt door het Airspace Infringement initiatief.

Alle klassen van de vliegtuigen zijn vatbaar voor airspace infringements. De meerderheid van de gemelde incidenten hebben betrekking op de General Aviation, met name lichte luchtvaartuigen gevlogen door amateur-piloten.
 Effecten:
    -Verlies van separatie met andere vliegtuigen, met het risico op een botsing.
    -Blootstelling aan gevaar van militaire risico's, bijvoorbeeld straling, wapenvuur of manoeuvres van high-performance vliegtuigen.
    -Vermeende veiligheidsrisico als verboden gebied is doorgedrongen, dat kan leiden tot militaire actie.
    -Schade aan grond installaties binnen de  verboden gebieden, met inbegrip van kwetsbare dieren.
    -Onderbreking van de militaire of andere bijzondere activiteiten binnen beperkt, gevaar of verboden luchtruim.
 

Maatregelen:
    -Goede ATC radar dekking.
    -Nauwkeurige en eenvoudig te gebruiken vliegtuigen navigatiesystemen, bijvoorbeeld Global Positioning System (GPS).
    -Transponder gebruik waarmee vliegtuigen door ATS te identificeren zijn en die informatie leveren voor het TCAS systeem.
    -Airspace Infringement waarschuwing systeem (AIW).


Typische Scenario's:
Achterliggende oorzaken voor vliegtuigen die zonder klaring in gecontroleerd luchtruim komen zijn vaak:
    -Gebrek aan bewustzijn van het bestaan van het luchtruim (kaarten, informatie, enz.),
    -Slechte navigatie apparatuur of techniek,
    -Slechte Radiotelefonie (communicatie techniek),
    -Gebrek aan inzicht in de procedure voor het verkrijgen van een klaring,
    -Vliegtuigen die door weersomstandigheden (lage bewolking, onweer, enz.) gedwongen worden om uit te wijken
     in gecontroleerd luchtruim.
 

Risico verhogende factoren:
    -Slecht uitgeruste vliegtuigen (navigatie en communicatie apparatuur).
    -Onervaren of onvoldoende opgeleide piloten.
    -Piloten die zich onvoldoende voorbereid hebben (kaarten, NOTAM briefing, enz.).
    -Weer.
    -Ontbreken van goede ATC radar dekking.
    -Ondeugdelijk ontwerp van het luchtruim.


 

Oplossingen:
    -Verbeteren van het bewustzijn en het risico van een Airspace Infringement ;
    -Stimuleren of opdracht geven tot het gebruik van hoogwaardige navigatie-en communicatie-vliegtuigen, inclusief transponders;
    -Verbeteren van de kwaliteit van de piloot opleiding, met inbegrip van:
        -Pre-flight briefing;
        -Navigatie;
        -Air-Ground communicatie;
    -Ontwikkelen van technologische oplossingen zoals Gebied Proximity Warning (APW) en radar dekking,
      in gebieden die vatbaar zijn voor het luchtruim inbreuk;
    -Review van de bestaande luchtruim structuur waar veel Airspace Infringements plaatsvinden met als doel
      het wegnemen van de bron van incidenten.