Onderstaand zijn de conclusies en aanbevelingen van het LVNL onderzoeksrapport Unauthorised crossings

12: Conclusies

 

Het onderzoeksteam komt, gelet op de beperkingen van dit onderzoek, tot de volgende conclusies:


 

13: Aanbevelingen 

 

Gezien de diversiteit in de antwoorden op de enquete, en gezien het feit dat de gevonden resultaten het trekken van duidelijke conclusies niet mogelijk maken, heeft het onderzoeksteam besloten geen aanbevelingen te doen. In plaats daarvan wil het onderzoeksteam een aantal aandachtspunten noemen.
Voorgesteld wordt om in overleg met belangengroeperingen deze aandachtspunten te bespreken en daarmee een sterke basis te verkrijgen voor de mogelijke maatregelen.

 

Aandachtspunten

 

Uit het onderzoek komen een aantal zaken naar voren die verbeterd kunnen worden en waardoor het aantal ongeautoriseerde kruisingen mogelijk af kan nemen. Het onderzoeksteam wil daarbij de aandacht vestigen op de volgende punten:
 

 1. Geef aan groepen prive vliegers en op vliegscholen informatie bijvoorbeeld door middel van presentaties waarbij met name achtergronden van regelgeving en gevaarzetting bij afwijkingen behandeld worden.

   

 2. Communiceer essentiele wijzigingen in luchtruimstructuur, voor de datum van invoer van die wijzigingen, met hulp van belangenorganisaties en vliegscholen, zoveel mogelijk naar de VFR vliegers.

   

 3. Beperk het aantal wijzigingen zoveel mogelijk en volg daarbij de AIRAC data. Overweeg het uitgeven van een VFR-gids die jaarlijks geheel vernieuwd wordt in plaats van het huidige systeem van vervangen van gewijzigde bladen.
   

 4. Zorg voor het stimuleren van een betere vluchtvoorbereiding waarbij het beter bereikbaar maken van informatie door publicatie op bijvoorbeeld Internet aanzienlijk kan helpen. Zorg daarbij voor een meer op de diverse doelgroepen     gerichte informatie, door bijvoorbeeld informatie voor helikoptervliegers te splitsen van de informatie voor vleugelvliegtuigen en van zweefvliegtuigen. De voor de vluchtvoorbereiding benodigde tijd zou door doelgroepinformatie beter in balans gebracht kunnen worden met het gevoel van de waarde van de verkregen informatie.
   

 5. Vraag bij vliegscholen aandacht voor het opleiden in het gebruik van GPS en overweeg om hiervoor exameneisen op te nemen.

   

 6. Overweeg de mogelijkheden om betere vluchtondersteuning te verlenen in de vorm van uitgebreidere traffic informatie, adviezen over te volgen route en waar mogelijk te waarschuwen voor het dreigend binnenvliegen van gecontroleerde gebieden. Voor dit laatste zou dan gezocht moeten worden naar hulpmiddelen om de verkeersleider daarbij te assisteren.
   

 7. Voer een luchtvaartsector breed onderzoek uit naar de regel om de transponder onder de Schiphol TMA1 uit te zetten. Hierbij moet een principiŽle afweging gemaakt worden van veiligheidsrisicos ontstaan door het uitzetten van transponders, in relatie met ongewenste TCAS meldingen.
   

 8. Communiceer de huidige classificatie van het luchtruim en de daarmee samenhangende regels naar ballonvaarders, gebruik makend van de belangenorganisatie.
   

 9. Communiceer toekomstige wijzigingen in de opbouw van het luchtruim naar de general aviation kort voor of ten tijde van de invoer van die wijzigingen.