Nieuws: AOPA wordt deelnemer 'Casusoverleg'
   (04-10-2015)

 

AOPA is uitgenodigd om namens de GA sector deel te nemen aan het zogenoemde 'Casusoverleg'. Na de wijziging van de wet Luchtvaart in 2006 in verband met de invoering van de Europese richtlijn 2003/42 EG inzake het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is met de betrokken ministers en de sectorpartijen afgesproken om voor het kweken van wederzijds begrip op reguliere basis een casusoverleg te houden. 

 

Doel is te komen tot begrip en een erkenning van elkaars eigenstandige verantwoordelijkheid en het versterken van het vertrouwen tussen de luchtvaartsector en het Openbaar Ministerie. In het casus overleg wordt besproken hoe de verschillende betrokkenen (sectorpartijen, ILT en OM) met hun onderscheiden taken en verantwoordelijkheden omgaan. 

 

Inhoud

Het casusoverleg bespreekt casussen en voorval-meldingen, alsmede actuele ontwikkelingen in een bredere context. Bij het casusoverleg ligt de nadruk op het grensgebied tussen veiligheidsmanagement en het strafrecht. De grenzen van het casusoverleg betreffen voorvallen waarbij sprake is van opzet/grove nalatigheid. Alle voorvallen die binnen deze grenzen vallen kunnen in het casusoverleg besproken worden. Juist de grensgevallen zijnde voorvallen waar sprake is van omissies of voorvallen op de grens van overtredingen en misdaden vormen het belangrijkste discussiepunt bij het casusoverleg. Door deze zogenaamde ‘grijze gebieden’ tijdens het casusoverleg bespreekbaar te maken kunnen deze gemarkeerd en eventueel verkleind worden.


 

AOPA kan zich volledig vinden in deze doelstelling en acht het ook van groot belang dat de sector in dit overleg betrokken wordt.

 

Het is te hopen dat AOPA of andere belangen verenigingen in dit overleg duidelijk kunnen maken dat het veroordelen van GA vliegers zonder dat er een onderzoek of bewijs of er sprake is van opzet of grove nalatigheid, absoluut niet acceptabel is.
Dit casusoverleg is juist bedoeld om voorvallen te bespreken en te bepalen of er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
Als we nu constateren dan onze overheid GA vliegers wel vervolgt; terwijl er geen onderzoek of bewijs is dat een infringement door opzet of grove nalatigheid is ontstaan, dan moeten we de bijdrage van AOPA aan dit overleg wel heel kritisch volgen.

Voorlopig is er nog even het voordeel van de twijfel maar er wordt wel verwacht dat de huidige praktijk snel verbeterd, anders is het beter dat belangen verenigingen niet deelnemen aan dit soort overleggen


Uit het Overleg KNVvL met luchtverkeerscommissie

Airspace infringements
In opdracht van de LVC is er een projectgroep opgezet, waar de General Aviation (GA) ook in participeert,
met als doel het aantal luchtruimschendingen te reduceren.
Uit de cijfers van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) blijkt
dat de inspanningen van dit jaar nog geen resultaat hebben gehad.
Welke inspanningen, ze denken toch niet aan die paar verassing inspecties op de GA velden
of daarmee airspace infringements voorkomen gaan worden ?
Beter zou zijn om een echt actief beleid uit te voeren en daarmee het aantal airspace infringements terug te dringen.


 

AOPA en KNVVL hielden op 15 juni 2012 de
 Veiligheidsconferentie: Sportvliegtuig gevaar in de lucht?

Lees hier de reactie zoals geplaatst in de Krant van Flevoland

De reactie van uw webmaster
Helaas had de uitnodiging de indruk gewekt dat dit symposium onder meer over Airspace infringements zou gaan.
Niets was minder waar,
het leek wel dat die ene keer dat het woord airspace infringements viel vooral gedaan was om het toch nog even te vernoemen.
Weet u niet meer wat in de uitnodiging stond; kijk dan even hier
De presentaties waren wel aardig maar gingen zeker niet over vliegveiligheid en airspace infringements.
Het was meer een reclame boodschap en een aankondiging van de wijzigingen die LVNL in het luchtruim wil doorvoeren.
Zeer zwak was de rol van Mevr Ellen Bien die soms niet eens uit haar woorden kon komen en het verhaal duidelijk vanaf de geprojecteerde sheets stond op te lezen.
Het verhaal van P. Riemens, CEO van LVNL schetste het plaatje van de wijzigingen in luchtruimstructuur die LVNL wil doorvoeren.
Echt jammer was dat ook hij toegaf dat aan alle internationale ellende zoals de huidige opzet van NOTAM's eigenlijk geen bal kan doen.
Hij gaf toe dat hij het zelf ook een ramp vind op moment dat hij zelf gaat vliegen.
Hoezo kan je daar niks aan doen "Paul ???" ; als chairman van CANSO zit je toch op de stoel om zaken te laten bewegen
http://www.canso.org/executive-committee

Tot slot kregen we nog en verhaal van KNVVL voorgeschoteld wat meer een reclameboodschap van KNVVL was
dan een verhaal over vliegveiligheid en wat KNVVL er zoal aan doet om die te bevorderen.
Natuurlijk geloof ik dat de KNVVL bekwame bestuurders heeft, maar helaas hadden die niet het benul om een goed verhaal te houden tijdens deze conferentie.
Helaas moet ik samenvatten dat de Veiligheidsconferentie totaal niet voldeed aan de verwachtingen zoals geschapen in de uitnodiging.