VCS vliegclubseppe

airspace infringement
maandag 31 oktober 2011 10:24
Recent is een van onze leden beboet (€330) vanwege een 'airspace infringement', dwz het binnenvliegen van gecontroleerde airspace zonder klaring. De betreffende vlieger is (ruim een jaar geleden!) onbewust de Woensdrecht CTR een stukje ingevlogen. Dit was hem nooit eerder overkomen!
Tot kort geleden werd het principe gehanteerd dat een- of tweemaal werd gewaarschuwd alvorens tot harde sancties werd overgegaan; vanuit de (terechte) gedachte dat je leert van je fouten.
Kennelijk is er nu sprake van een soort 'zero-tolerance', waarbij met name de kleine luchtvaart (GA) het lijkt te moeten ontgelden.
 
U bent dus gewaarschuwd !!! 
 
Als vliegers zich wat dat betreft geen foutjes meer kunnen veroorloven, geldt dat natuurlijk ook voor de verkeersleiding en FIS.
Laten we dus, als vliegers, ook de fouten van ATC en FIS rapporteren!
Komt u dus een potentieel gevaarlijke situatie tegen waar Dutchmil/A'dam u niet voor heeft gewaarschuwd, meldt deze dan formeel bij IVW. Nogmaals: zero-tolerance geldt voor ALLE betrokkenen, niet alleen de vliegers, maar dus ook de controllers!
 
De GA heeft verplicht veel geld moeten uitgeven aan S-mode transponders. Ook als u niet oproept (wat Dutchmil wil) bent u toch bekend op de radar. Als u uitluistert (en dat hoort u te doen!) bent u bereikbaar voor relevante traffic info. Als ATC/FIS u niet waarschuwt waar dat nodig is, is dit zelfs ernstiger dan wanneer een van ons onbewust (vaak zonder gevaar!) een stukje controlled airspace invliegt zonder klaring.
 
Ik heb zelf vorig jaar de situatie meegemaakt dat ik VFR, en aangemeld bij Dutchmil, onbewust door de area van de landmachtdagen bij Havelte vloog. Nadat ik er net doorheen was riep Dutchmil op dat ik iets gedaan had wat niet mocht. Natuurlijk had ik dat niet mogen doen (stond in de NOTAM's, maar wist ik veel waar Havelte lag!), maar ik vind dat een FIS-controller die me doelbewust een 'infringement' laat vliegen net zo schuldig is (zoniet meer!) dan ikzelf. Het was absoluut niet druk op de frequentie en als hij me dan cynisch net ná de infringement oproept ipv net ervoor....., enfin, u mag hiervan denken wat u wilt!
 
Kortom, een gewaarschuwd mens telt voor twee, én 'gelijke monniken, gelijke kappen'.
Op dit gebied zero-tolerance voor vliegers, dus ook voor ATC/FIS. 
Meer info over infringements vindt u hier: www.airspace-infringement.nl 

 

login (leden)recent commentaar